eindhoven-kerkHistorie

Informatie

De Evangelisch-Lutherse kern (ELk) Eindhoven komt in de regel wekelijks samen voor de erediensten in de Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven. Zowel de aanvangstijden als de plaats van samenkomst wisselt af en toe, houdt u daarvoor het overzicht van de vieringen goed in het oog. Ook staan de erediensten (in geval van afwijkingen met aanvangstijd en plaats) aangekondigd in de nieuwsbrief “Lutherroos”, die zeven maal per jaar wordt verzonden. De eerstvolgende eredienst staat rechtsboven aan deze pagina onder “Eindhoven” vermeld.

Contact:
klik hier