De kern Eindhoven houdt reeds lang elk jaar een “Buitendag” op de zondag dat Eindhoven bijna ontoegankelijk is door de jaarlijkse Marathon. Dat werd steeds georganiseerd in de basisschool aan de Benedenbeekloop in Geldrop. Nu wij met meerdere kernen zijn is er behoefte om deze dag qua organisatie te gaan rouleren.
Daarom is voor het jaar 2017 besloten, dat de kern Heusden de organisatie de dag verzorgt.
Voor 2018 is de dag verzorgd door de kern Heerlen en wel op 2 september.
Voor 2019 zal de kern Nijmegen de dag gaan verzorgen
Datum tijd worden later bekend gemaakt en gepubliceerd.
Lees voor de Buitendag in 2016 bij “Nieuws”.