Predikant
mevr. ds. Susanne Freytag Eindhoven, Nijmegen
Kerkenraad
Moderamen
Irene Oosterveer-Petersen, voorzitter
voorzitter@lutherszuidnederland.nl
Tom Tempelaar, secretaris
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
p/a Amerlaan 2, 5626BP Eindhoven
College v Kerkrentmeesters
Irene Oosterveer-Petersen,
Diakenen
Annemarie van Diepen-Hovingh
Marlies de Vries-Dix,
Rob Schaak,
Ouderlingen
Coby Bouwens