Een serie bijdragen over de liturgie en haar diverse onderdelen.
Opgetekend door ds. Susanne Freytag

  • De kern van de eredienst
  • Opgaan naar de kerkdienst
  • Bij binnenkomst
  • De Bijbel
  • Het woord en de geschriften
  • Gebeden
  • Heilig Avondmaal
  • Zending en Zegen