Welkom op de website
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland


De kerken zijn weer open!
Het is fijn iedereen weer te ontmoeten.
Kijk wél hiernaast op deze website wanneer de diensten in uw kerk zijn.


De foto’s van de buitendag staan op de website!

Kijk maar eens hier: http://www.lutherszuiden.nl/activiteiten-alles/buitendag-2021/


cursus: Leren van Luther

De cursus met dit thema hebben we afgelopen jaar in Eindhoven en Nijmegen aangeboden maar vanwege de alsmaar veranderende coronamaatregelen hebben we de cursus moeten afbreken. Dit jaar starten we opnieuw op beide locaties met dit thema.

Spiritualiteit in de Lutherse traditie

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen

lees er alles over op DEZE pagina!


Uitslag verkiezing kerkenraadsleden
1e ronde

Vacature ouderling:

  • hr. Markus Matthias                                 26
  • mw. Coby Bouwens                                   66

Drie vacatures diaken:

  • mw. Marlies de Vries-Dix                        83
  • hr. Rob Schaak                                           72
  • mw. Annemarie van Diepen-Hovingh   68
  • mw. L. Dankbaar                                        38

Er is voor zowel voor de ouderling vacature als voor de drie diaken vacatures in totaal door 92 gemeenteleden een stembrief ingeleverd. Dit betekent dat de kiesdrempel de helft van 92 + 1 is. D.w.z. 46 +1 = 47.

Gekozen zijn dan met ruime stemmen boven de kiesdrempel:

  • mw. Coby Bouwens als ouderling
  • mw. Marlies de Vries als diaken (was herkiesbaar)
  • hr. Rob Schaak als diaken (was herkiesbaar)
  • mw. Annemarie van Diepen-Hovingh

Gemeenteleden die een bezwaar hebben tegen de nieuw gekozen aspirant kerkenraadsleden of de verkiezingsprocedure kunnen dit vóór 28 augustus indienen bij het secretariaat.

Tom Tempelaar, secretaris


CORONAMAATREGELEN:
Geef elkaar de ruimte

LEES DIT BERICHT!: Classis Brabant Limburg : corona: geef elkaar de ruimte

en ook:


Terugkijken? Ga naar ons YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCFdBWisHoL8RQdD_5fqaaGw/videos


Abonneer u op onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrieven in het vervolg per e-mail ontvangen schrijf u dan in op onze mailinglijst
klik hiervoor op deze link: http://eepurl.com/gW4oZX


ds. Susanne Freytag

De predikant onderhoudt de contacten in deze tijden per telefoon en e-mail.
Schroomt u niet te mailen of te bellen.


In Christus zijn we
ook in deze onzekere tijden
met elkaar verbonden,

ds. Susanne Freytag


Collecte

Vergeet ook de kerk niet!

Uw gift voor het werk van de lutherse gemeente Zuid-Nederland
kunt u overmaken naar:
NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
onder vermelding: Gift voor het Werk van de Kerk
of: Gift voor kerkblad Lutherroos, de zondagsbrieven en -video’s


Luthers Zuid-Nederland

De gemeente Luthers Zuid-Nederland is in 2016 ontstaan uit de samenvoeging van vijf lutherse gemeenten in het Zuiden van Nederland.

De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de lutherse traditie.

De activiteiten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland worden plaatselijk georganiseerd en gehouden. De voormalige gemeenten functioneren als kernen binnen de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland.


Zeven keer per jaar verschijnt ons kerkblad “Lutherroos” met alle actuele informatie over de gemeente.

Klik HIER of op het plaatje hiernaast voor de laatste editie.

Klik HIER voor een lijst van alle geplande diensten.
Klik HIER voor een lijst van de nieuwsbrieven van het laatste jaar.

Wilt U in het vervolg de papieren versie van ons kerkblad in de brievenbus ontvangen? Stuur dan een email naar:
secretariaat@lutherszuidnederland.nl
vermeld hierin wel uw naam, adres, postcode en woonplaats.

 ANBI

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland beschikt over een ANBI verklaring: zie bij ANBI.